EK- 1 – ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
ÇEVRE ve İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ•    TOROS Yapısal Çelik İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. imalatlarında daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürekli ileriye giden bir performansla Çevreyi korumak ve gözetmek,
•    Tüm personelimizin daha güvenli ve sağlıklı ortamda çalışabilmeleri için her türlü emniyet tedbirlerini almak,
•    Sistemin gerektirdiği yasal gerekliliklerin güncelliğini takip etmek ve bu gereklilikleri yerine getirmek.
•    Kazaları ortadan kaldırmak, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, üretim aşamalarının tamamında çevreye ve insanlara saygı göstermek,
•     Belirlenen hedeflere, yıl içerisinde  tam olarak  ulaşılması.
•    Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına,kanunlara, tüzük ve yönetmeliklere uymak,
•    Üretim ve hizmetlerimizde doğal kaynakları, enerji ve hammadde kullanımına ekonomik ve verimli bir şekilde yapmak, atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımını sağlayarak atık oluşumunu en aza indirmek,
•    Çalışanlarımızın, müşterilerimizin,  taşeronlarımızın çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında çevre bilincini geliştirmek için gerekli faaliyetleri yapmak,
•    Kurulan Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemimiz kapsamında yapılan faaliyetler kamuoyuna duyurulacak olup istenildiğinde çevreye duyarlı herkesin incelemesine açıktır.
•    Kalitemizden ödün vermeden iş ve işçi güvenliğini ve çevreyi göz önünde bulundurarak faaliyetlerimize devam edeceğimizi taahhüt ederiz.
•    İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması.