TS ISO 9001:2015 KALİTE POLİTİKASI 01/02/2018 Rev.4

 • Üretimde kaliteyi sağlamak,
 • Faaliyetlerimizde tam verimlilik,
 • Yasal şartlar çerçevesinde müşterilerimizin teslimat şartlarına uygunluk ilkelerini esas alarak çalışmak,
 • Faaliyetlerimizin etkinliğini ve ürün kalitesini sürekli iyileştirmek, bu konuda tüm çalışanların katılımını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın eğitimine ve yeteneklerinin geliştirilmesine önem vermek,
 • Sektörümüzün gerektirdiği güncel teknoloji ve altyapı imkânlarını sağlamak,
 • Kalite oluşturmadaki ortaklarımız olan tedarikçilerimizin kalite anlayışımıza uygun çalışmasını sağlamak,
 • Çevreyi korumak,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak,

 

TS 18001 OHSAS ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İmalatlarda daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürekli ileriye giden bir performansla Çevreyi korumak ve gözetmek

 • Tüm personelimizin daha güvenli ve sağlıklı ortamda çalışabilmeleri için her türlü emniyet tedbirlerini almak
 • Sistemin gerektirdiği yasal gerekliliklerin güncelliğini takip etmek ve bu gereklilikleri yerine getirmek
 • Kazaları ortadan kaldırmak, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, üretim aşamalarının tamamında çevreye ve insanlara saygı göstermek
 • Belirlenen hedeflere, yıl içerisinde tam olarak ulaşılması
 • Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına,kanunlara, tüzük ve yönetmeliklere uymak
 • Üretim ve hizmetlerimizde doğal kaynakları, enerji ve hammadde kullanımını ekonomik ve verimli bir şekilde yapmak, atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımını sağlayarak atık oluşumunu en aza indirmek
 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, taşeronlarımızın çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında çevre bilincini geliştirmek için gerekli faaliyetleri yapmak
 • Kurulan Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemimiz kapsamında yapılan faaliyetler kamuoyuna duyurulacak olup istenildiğinde çevreye duyarlı herkesin incelemesine açıktır
 • Kalitemizden ödün vermeden iş ve işçi güvenliğini ve çevreyi göz önünde bulundurarak faaliyetlerimize devam edeceğimizi taahhüt ederiz
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması