KALİTE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

15/03/2021 Rev.5


TOROS YAPISAL ÇELİK; kalite, çevre ve insan odaklı vizyon, misyon, ilke ve değerleri ışığında oluşturduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yasal yükümlülükler doğrultusunda hareket ederek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan örnek bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

 • Üretimde kaliteyi sağlamak,
 • Faaliyetlerimizde tam verimlilik,
 • Yasal ve diğer şartlara uyarak mevzuata tam uyum sağlamak,
 • Yasal gerekliliklerin güncelliğini takip etmek ve bu gereklilikleri yerine getirmek,
 • Yasal şartlar çerçevesinde müşterilerimizin teslimat şartlarına uygunluk ilkelerini esas alarak çalışmak,
 • Faaliyetlerimizin etkinliğini ve ürün kalitesini sürekli iyileştirmek, bu konuda tüm çalışanların katılımını sağlamak,
 • KYS ve İSG süreçleri ile ilgili çalışanların görüşlerini alarak katılımlarını sağlamak
 • Çalışanlarımızın eğitimine ve yeteneklerinin geliştirilmesine önem vermek,
 • Sektörümüzün gerektirdiği güncel teknoloji ve altyapı imkânlarını sağlamak,
 • Kalite ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm paydaşlarımızın kalite ve iş sağlığı ve güvenliği anlayışımıza uygun çalışmasını sağlamak,
 • Kalite ve İSG konularında çalışan farkındalığını arttırmak,
 • Kalite ve İSG hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamak,
 • Kalite ve İSG Yönetim Sistemlerini sürekli olarak iyileştirerek ürün/hizmet kalitesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik yöntemler geliştirmek,
 • Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarını karşılamak, süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve aşacak şekilde çalışmak,
 • Tüm personelimizin daha güvenli ve sağlıklı ortamda çalışabilmeleri için her türlü emniyet tedbirlerini almak,
 • Kazaları ortadan kaldırmak, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, üretim aşamalarının tamamında çevreye ve insanlara saygı göstermek,
 • Faaliyetlerimiz ile ilgili çalışanlarımızın yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması ile ilgili her türlü önlemi almak,
 • Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • KYS ve İSG alanında yapılacak tüm çalışmalara çalışanların katılımını sağlamak,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,

 Tüm çalışanlarımız; Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek TOROS İNŞAAT’ın hedeflerine ulaşmasını sağlayacaklardır.